Košík je prázdný

Kurzy na míru

Mistrovství ve Wordu II

OBSAH KURZU

Tento kurz je určen zkušeným uživatelům, kteří chtějí práci s textem automatizovat a současně minimalizovat manuální zásahy do dokumentů. Na kurzu Vás naučíme pracovat s dokumenty bohatými na strukturu (smlouvy, rozsáhlé nabídky, publikace, bakalářské/diplomové práce aj.), které budou úspěšně odolávat budoucím změnám dokumentů, aniž by v nich vznikly nekonzistence a chyby. Naučíme Vás rutinně využívat styly, číslované nadpisy, obsah, rejstříky, seznamy tabulek, obrázků a grafů. Budete umět porovnávat dokumenty a sledovat změny, naučíme Vás tvořit složitá záhlaví a zápatí. Obsahem kurzu je vedle již zmíněného také práce s oddíly, hromadná korespondence a formulářové prvky.

1. Základy typografie
2. Pravopis a gramatika, Tezaurus, překlady
3. Citace a bibliografie
4. Sledování změn, ochrana dokumentů a jejich porovnávání
5. Sloupcová sazba
6. Styly a obsah dokumentu
7. Záhlaví/zápatí a číslování stránek v návaznosti na Oddíly
8. Korespondence
9. Formuláře

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:
Online kurz v rozsahu 16 hodin (2 x 8 hodin).
K absolvování potřebuje účastník vlastní PC s instalovanou aplikací MS Word a připojení k internetu po celou dobu online výuky.