Košík je prázdný

Kurzy na míru

JSEM V KURZU"
Z NULY NA STO ZA 16 HODIN!

Často kladené otázky:

Jak se přihlásit do kurzu v e-shopu „Databáze rekvalifikací a kurzů dalšího vzdělávání“?

Pro přihlášení použijte svou datovou schránku nebo některý z nabízených identifikačních prostředků Identity občana (bankovní identita, NIA ID, eObčanka atd.), informace naleznete zde Čím je možné se přihlásit v prostředí národního bodu | Informační web elektronické identity (identitaobcana.cz).

Co když nemám datovou schránku, bankovní identitu ani jiný z identifikačních prostředků Identity občana?

Datovou schránku, nebo bankovní identitu si můžete si jednoduše zřídit, informace naleznete zde Chci založit datovou schránku (gov.cz) nebo Vaše digitální občanka | BankID.cz.

Co když si nechci zřídit žádný z prostředků pro online komunikaci?

Zajděte na pobočku úřadu práce a informujte se o možnosti přihlásit se na rekvalifikaci, kterou jste si v nabídce vybrali. Nicméně na kurzy z digitální oblasti, které mají v typu kurzu uvedeno Vzdělávací kurz, se můžete přihlásit pouze v e-shopu.

Proč se musím registrovat?

Abychom Vám mohli poskytnout finanční podporu na kurz, musíte být veden/a v evidenci Úřadu práce ČR, a to jako uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Pokud veden/a nejste, současně s přihláškou na kurz bude s Vaším souhlasem podána také žádost o vedení v evidenci zájemců. Přečtěte si informace v poučení zájemce o zaměstnání.

Budu v případě, že jsem se zaevidoval prostřednictvím e-shopu, evidován na Úřadu práce ČR i po skončení kurzu?

Při odeslání žádosti o kurz máte možnost zakliknout, že po absolvování kurzu chcete být z evidence zájemců o zaměstnání vyřazeni. Pokud tuto možnost nezakliknete, budete nadále veden po absolvování vzdělávání v evidenci zájemců o zaměstnání a budete kontaktováni úřadem práce ve věci další spolupráce. Přečtěte si podmínky v poučení zájemce o zaměstnání.

Z jakých kurzů si mohu vybírat?

V e-shopu naleznete 2 typy kurzů – rekvalifikační a vzdělávací. Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny jako tzv. zvolené nebo zabezpečované rekvalifikace ze všech oborů, vzdělávací kurzy se týkají pouze oblasti digitálního vzdělávání. U zabezpečovaných rekvalifikací nemusí být ještě známo datum jejich konání (bližší informace Vám po odeslání přihlášky sdělí telefonicky kolegové z pobočky úřadu práce; nemusíte nikam volat, ozveme se Vám sami). Kurzy mohou probíhat prezenčně u vzdělavatele, online nebo kombinací těchto forem. Vzdělávací kurz v oblasti digitálních dovedností nesmí být kratší než 16 hodin, rekvalifikační kurzy mají počet hodin a formu výuky podle akreditace. Výuka probíhá v českém jazyce, u kurzů digitálního vzdělávání také anglickém jazyce (vycházíme z praxe, že některé kurzy digitálního vzdělávání se vyučují také v anglickém jazyce).

Proč se nemohu přihlásit na kurzy v termínu kratším než 30 kalendářních dní ode dne zveřejnění?

My i vzdělávací středisko potřebujeme čas na vyřízení Vaší přihlášky. Z tohoto důvodu není možné termín zkrátit.

Mohu se přihlásit na více kurzů najednou?

Pokud chcete studovat více kurzů, je možné se do nich hlásit postupně. Nejprve se přihlásíte na jeden kurz, do dalšího kurzu se můžete přihlásit vždy až po ukončení předchozího kurzu, dokud nemáte vyčerpané konto (50 000 Kč během tří let na zvolené rekvalifikace a 50 0000 Kč na vzdělávací kurzy v oblasti digitálních dovedností). Stav vašeho konta naleznete po přihlášení se ke konkrétnímu kurzu.

Na jakou pobočku mám přihlášku poslat?

Pokud jste již veden v evidenci uchazečů nebo zájemců o zaměstnání úřadu práce, přihláška bude zaslána na kontaktní pracoviště, v rámci kterého jste veden v evidenci. Pokud nejste v evidenci veden, vybíráte si kontaktní pracoviště úřadu práce sám. Nejlepší je vybrat si kontaktní pracoviště úřadu práce nejblíž místu, ze kterého budete na kurz docházet nebo dojíždět, nemusí to tedy být místo trvalého pobytu.

Je potřeba něco dokládat Úřadu práce po odeslání přihlášky?

Pokud je podmínkou účasti na kurzu splnění např. stupně vzdělání nebo doložení zdravotní způsobilosti, potom si doklady před vyplňováním přihlášky naskenujte a vložte je jako přílohu přihlášky. Úřad práce na základě informací, které jste o sobě uvedl, posoudí, zda Vaši přihlášku schválí nebo si může výjimečně k posouzení přihlášky vyžádat nějaký další doklad. O celém postupu budete informován také po přihlášení v e-shopu ke svému účtu v záložce Moje kurzy. Přečtěte si důkladně podmínky pro poskytnutí platby za kurz.

Jak zrušit přihlášku?

V e-shopu v sekci Moje kurzy použijte tlačítko „zrušit přihlášku na kurz“. Přihlášku zrušte co nejdříve, nejpozději můžete přihlášku zrušit den před začátkem realizace kurzu. Pokud tak neučiníte, vzdělavatel by si mohl nárokovat, abyste mu uhradil ušlý zisk.

Kolik mi Úřad práce ČR přispěje na kurz?

Podle toho, zda se jedná o rekvalifikaci nebo vzdělávací kurz v oblasti digitálních dovedností. V případě rekvalifikačního kurzu může úřad práce uhradit za klienta až celou cenu kurzu. V případě vzdělávacího kurzu je stanovena minimální povinná spoluúčast ve výši 18 % celkové ceny kurzu, kterou si musí účastník uhradit sám. Přečtěte si důkladně podmínky pro poskytnutí platby za kurz (163.96 kB).

Kolik peněz mohu od Úřadu práce ČR maximálně získat?

Úřad práce hradí nejvýše 50 000 Kč za poslední 3 roky na zvolené rekvalifikace a 50 000 Kč za poslední 3 roky na kurzy dalšího vzdělávání v digitálních dovednostech. Přečtěte si důkladně podmínky pro poskytnutí platby za kurz.

Co když jsem nastoupil na kurz, ale nemohu dále pokračovat ve výuce?

Důležité pro proplacení přislíbené částky ze strany úřadu práce je splnit podmínky daného kurzu. Tedy pokud je kurz ukončen zkouškou, tak úspěšně složit zkoušku, nebo v případě, že kurz není zakončený zkouškou, splnit požadovanou docházku, minimálně však 80 % z celkové výuky. Případně můžete uvést a doložit úřadu práce vážné důvody, pro které nebylo možné kurz absolvovat (nemoc, péče o závislou osobu, případně jiné). V případě, že nedokončíte kurz bez doložení vážných důvodů, uhradíte celou cenu kurzu vzdělavateli. Přečtěte si důkladně podmínky pro poskytnutí platby za kurz.

Co když neudělám zkoušku?

Pokud neuděláte zkoušku (ani případný opakovaný pokus, pokud jej vzdělavatel nabízí), uhradíte Vy celou cenu kurzu vzdělavateli. Přečtěte si důkladně podmínky pro poskytnutí platby za kurzu.

Co když nemohu na kurz nastoupit?

Svou přihlášku můžete před nástupem na kurzu zrušit. Zrušení proveďte v e-shopu jakmile budete vědět, že nemůžete na kurz nastoupit, nejpozději však den před začátkem realizace kurzu. Pokud tak neučiníte, vzdělavatel by si mohl nárokovat, abyste mu uhradil ušlý zisk. Přečtěte si důkladně podmínky pro úhradu kurzu.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat nebo navštivte web MPSV.

Dokumenty ke stažení:

- Podmínky pro poskytnutí platby za kurz.

- Poučení zájemce o zaměstnání.

- Seznámení se zařazením do projektu.