Košík je prázdný

Kurzy na míru

Mistrovství ve Wordu I

OBSAH KURZU

Tento kurz je určen posluchačům, kteří s textovým editorem začínají, nebo jej chtějí používat na víc než jen psaní krátkých zpráv. Naučí se zde správným zásadám a principům zápisu textu, jeho strukturování a formátování. Seznámí se s nástroji usnadňující tvorbu pravopisně, gramaticky a typograficky korektních textů.
Obsahem kurzu je rozšíření základů práce s textovými dokumenty a zásady jejich tvorby:

1. Formáty
2. Tabulátory
3. Seznamy
4. Tabulky + další objekty
5. Automatické opravy, kontrola pravopisu, tezaurus
6. Komentáře + sledování změn
7. Záhlaví/zápatí + číslování stránek

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:
Online kurz v rozsahu 16 hodin (2 x 8 hodin).
K absolvování potřebuje účastník vlastní PC s instalovanou aplikací MS Word a připojení k internetu po celou dobu online výuky.