Košík je prázdný

Kurzy na míru

Mistrovství v Excelu II

OBSAH KURZU
Tento kurz je určen posluchačům, kteří potřebují ovládat složitější postupy a funkce pro potřeby zpracování komplikovanějších výpočtů a správu rozsáhlých tabulek (ty mohou být umístěny i na více listech, nebo sešitech). Součástí jsou i možnosti grafického prezentování dat pomocí speciálních grafů. Obsahem kurzu jsou vedle dalších oblastí i logické, textové, kalendářní, matematické a statistické funkce, zasazené do praktických příkladů:

1. Podmíněné formátování
2. Grafy a minigrafy
3. Názvy buněk a oblastí
4. Prostorové funkce, hromadné úpravy
5. Principy a tvorba vnořovaných funkcí
6. Závislosti vzorců
7. Doplněk pro hledání řešen

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:
Online kurz v rozsahu 16 hodin (2 x 8 hodin).
K absolvování potřebuje účastník vlastní PC s instalovanou aplikací MS Excel a připojení k internetu po celou dobu online výuky.